نظارت میدانی فرماندار آستانه اشرفیه از لایروبی انهار کشاورزی

نظارت میدانی فرماندار آستانه اشرفیه از لایروبی انهار کشاورزی

با لایروبی رودخانه امیرکیاسر بندر کیاشهر به بیش از ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای این منطقه که از محله های سخت آبخور شهرستان محسوب می شوند آبرسانی خواهد شد.   از آستانه اشرفیه، در راستای احتمال وجود تنش آبی  در فصل زراعی آتی و اهمیت کشت محصول برنج در منطقه و به منظور اتمام لایروبی ها