ریزش مو

ریزش مو

  علت ریزش مو     روی سر انسان به طور متوسط ۱۰۰ هزار تار مو وجود دارد و هر تار مو به شکل متوسط ۱۰۰۰ روز عمر خواهد کرد و پس از آن وارد مرحله استراحت خواهد شد و در نهایت نیز در فاز ریزش قرار می گیرد. در حالت طبیعی مو به شکل موزائیکی