فعالیت بیش از ٩٠ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خصوصی

فعالیت بیش از ٩٠ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خصوصی

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: در استان خراسان رضوی بیش از ٩٠ درصد واحدهای تولیدی در بخش خصوصی است که شاهد گام های مثبت در راستای تولید و اشتغالزایی خواهیم بود. امیررضا رجبی در مراسم افتتاحیه خطوط تولید پالت، باطری و آزمایشگاه پیشرفته صنعتی که در شهرک صنعتی خیام برگزار